אופציות בינאריות

בשוק ההון המקומי, כמו גם בשוקי ההון האחרים בעולם, ניתן למצוא מגוון ניירות ערך, לרבות אופציות. חשוב לשים לב כי תחת המונח "אופציות" ניתן למצוא לא רק סוג אחד של נייר ערך אלא למעשה כמה וכמה ניירות ערך מסוגים שונים. יש בנמצא, למשל, אופציות על מדדים שונים (כגון מדד המעו"ף) ויש גם אופציות על מניות. בנוסף, יש בנמצא גם אופציות בינאריות, שנקראות גם אופציות דיגיטליות, ובדיוק עליהן נבקש להרחיב את הדיבור.

 

מהי האופציה הבינארית?

 

אז מהי בעצם אופציה בינארית? מדובר בנייר ערך מיוחד, שנחשב לעתיר סיכון יחסית לניירות ערך מקובלים אחרים. אמנם מי שקונה אופציה מסוג זה יכול גם להרוויח תשואה גבוהה מאוד של עשרות אחוזים, לעיתים בתוך דקות מרגע ההשקעה, אך באותה המדידה – ניתן גם להפסיד את מלוא סכום ההשקעה. בכך, מדובר למעשה בסוג של נייר ערך השונה באופן מהותי מניירות מקובלים כגון מניות או אגרות חוב. למעשה, ישנם מקומות מסוימים בעולם, לרבות ישראל, שם פעילים רבים בשוק ההון מסרבים לראות באופציות הללו כמכשיר השקעה ממשי. כך, ההתייחסות להשקעה דומה לסוג של הימור. זוהי הסיבה לכך שלא ניתן לרכוש בארץ אופציה מסוג זה במסגרת בורסאית. זאת בניגוד לאשרות המסחר באופציות כגון אופציות על מדדים או אופציות על מניות.

 

אופן פעולת האופציה

 

כיצד אופציות בינאריות פעולות? בדומה לאופציות הנסחרות בבורסה, חייב להיות נכס בסיס כלשהו שאליהן האופציות מתייחסות. מדובר, למשל במטבע חוץ נתון. האופציה תניב רווח לרוכש במידה ונכס הבסיס, לדוגמא ערכו של מטבע הדולר האמריקני, ינהג באופן מסוים. מי שסבור שבזמן נתון ערך הדולר יעלה, יבחר באופציה שתניב לו רווח במידה ואכן תחול העלייה המצופה. במידה וערך הדולר ירד ולא ישוב לעלות עד שהאופציה פוקעת, המשקיע יפסיד את סכום השקעתו. ניתן, כמובן, לרכוש אופציה גם על מטבעות אחרים וכן מתוך הנחה שערך מטבע כלשהו (או נכס בסיס אחר) ירד ולא יעלה. נכס בסיס יכול להיות למשל מניה מסוימת (ישראלית או זרה), מחיר הזהב או מדדי ניירות ערך נבחרים.