רגולציה בשוק ההון

לא פעם השיח הציבורי מתייחס אל רגולציה בשוק ההון תוך בחינת מידת נחיצותה. מהי רגולציה בשוק ההון ומה המטרות שלה? כל זאת ועוד במאמר שלפניכם

נושא הרגולציה בשוק ההון הנו חשוב הן עבור הגופים הגדולים והן עבור האדם הפרטי. ומדוע? כי הרגולציה היא מעין אסופה של קודים אתיים, כללים ודרכי התנהלות אשר אוגדו יחדיו כדי להשיג כמה מטרות עיקריות: לקבוע מדיניות ודרכי פעולה בשוק, לקדם ולהגן על אינטרסים ציבוריים, פרטיים, כלכליים וחברתיים, לאפשר שקיפות ואתיקה בסביבת השוק ולסייע למשקיעים קטנים כגדולים לקבל את כל המידע הנחוץ אודות ההשקעה שלהם.

 

כיום יש תקנות וחוקים רבים הרלוונטיים לנושא הרגולציה בשוק ההון ביניהם: חוק ניירות ערך, חוק איסור הלבנת הון, חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, חוק ממשל תאגידי למנהלי קרנות נאמנות ומנהלי תיקים, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות ועוד.

 

שוק ההון - רגולציה

 

מי הם גורמי הפיקוח על השוק ההון ומה תפקידם?

 

במילים אחרות: רגולציה היא למעשה פיקוח כאשר גורמי הפיקוח מתנהלים באמצעות חוקים, תקנות, צווים, כללים, הוראת מנהל ומערכי אכיפה. בין גורמי הפיקוח המרכזיים ניתן למצוא את אלו הבאים:

 

  • המפקח על שוק ההון – רגולטור זה פועל תחת משרד האוצר וחולש על תחומים רבים, לרבות קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, בתי השקעות, חברות ביטוח, סוכני ביטוח ועוד.
  • רשות ניירות ערך – רשות ניירות ערך מפקחת על נושא ההשקעות בישראל ופועלת מתוקף החוק לניירות ערך. תפקידיה של הרשות רבים ומגוונים לרבות פרסום תשקיפים, בחינת דוחות כספיים, פיקוח על הגורמים הפעילים בשוק ההון ועל המנהל בבורסה, ביצוע חקירות, פיקוח על ענף תעודות הסל וקרנות הנאמנות ועוד.
  • בנק ישראל – בנק ישראל מפקח על הבנקים בישראל תוך שמתייחס אל יציבותם הפיננסית והתנהלותם התקנית, שומר על האינטרסים המשותפים של הציבור, מפקח שההשקעות מתבצעות על פי הנהלים ועוד.
  • כנסת ישראל – פועלת גם כן כרגולטור בעזרת חוקים רלוונטיים, שאילתות, ביצוע פעולות פרלמנטריות, דיונים בוועדות כלכליות ועוד. אומנם אין מדובר בפיקוח ישיר אולם תפקידה בפיקוח על שוק ההון גם כן משמעותי.

 

הפיקוח על שוק ההון

 

 

כיצד מתבצע הפיקוח?

 

עיקר הרגולציה מתבצעת על ידי רשויות פיקוח, כאשר חלקן מתפקדות באופן עצמאי ויש להן מודלים רגולטוריים ודרכי פעולה משלהן. על פי רוב, רשויות הפיקוח השונות נמצאות בקשר ישיר עם הגופים עליהן מפקחות ועוסקות בנושאים שונים, זאת תוך שמבצעות בדיקות ומחקרים, מפרסמות חוזרים ומוציאות הוראות ותקנות חדשות או לחלופין, תיקונים להוראות ותקנות קיימות. כמו כן הרשויות מנהלות חקירות כאשר עולה החשד להפרת החוקים והתקנות.

 

ולסיום: נקודה למחשבה

 

הרגולציה משפיעה רבות על שוק ההון והיא מסדירה את המסחר בו בדרך של פיקוח והסדרי אכיפה. מטרתה היא להגן על הציבור הרחב, כמו גם על המשקיע הפרטי אך יחד עם זאת, כאשר הרגולציה עודפת קיים סיכון לשחיתות ולסרבול בירוקרטי. לכן השיח סביבה אינו תמיד חיובי, במיוחד במדינת ישראל ובכל הנוגע לשוק ההון. כתוצאה ממצבה העגום בשנים האחרונות הממשלה מנסה להוביל מהלך ממשלתי נרחב אשר מטרתו לשפר את הרגולציה ולהפחית את הבירוקרטיה הכרוכה בה במידה משמעותית.

 

רגולציה בשוק ההון